suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Blankett för ansökan om forskningstillstånd

  • Utskrivbar blankett

Med denna blankett kan du göra en ansökan om forskningstillstånd till regionförvaltningsverket om du inte kan använda den E-tjänst.

Regionförvaltningsverket kan i enskilda fall ge tillstånd att få uppgifter ur en sekretessbelagd handling för vetenskaplig forskning, statistikföring eller myndigheternas planerings- eller utredningsarbete. Bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av tillstånd ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 4.3.2022