suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Rfv.fi | Avgifter

  • Webbsida

I statsrådets förordning föreskrivs om regionförvaltningsverkets (RFV) avgifter.

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 29.5.2020