suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan om ändring av uppgifter i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet

  • Utskrivbar blankett

Om det sker ändringar i uppgifterna som är anmälda till registret ska aktören som bedriver indrivningsverksamhet utan dröjsmål anmäla ändringarna till regionförvaltningsverket.

Blankettens leveransuppgifter

registratur.sodra@rfv.fi

Registratorskontor för Regionalförvaltningsverket i Södra Finland
PB 1

13035 Avi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 21.10.2021