suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Begravningsärenden: Kan jag inrätta en enskild grav?

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Begravningsärenden

Regionförvaltningsverket ansvarar för de tillstånds- och tillsynsärenden och fastighetsregisteruppgifter som hänför sig till gravsättning.

###

Kan jag inrätta en enskild grav?

Vi kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att inrätta en enskild grav för en viss, namngiven avliden. Platsen ska lämpa sig för gravsättning och områdets ägare eller innehavare måste ge sitt s ...

Gör så här

I sådana ärenden som avses i begravningslagen bistår regionförvaltningsverket med kostnadsfri rådgivning.

För vem och på vilka villkor

En begravningsplats får inte hållas i syfte att eftersträva ekonomisk vinst.

För att få tillstånd att anlägga en begravningsplats måste du ha förutsättningar att hålla begravningsplatsen på behörigt sätt. Du ska bland annat förete en genomförbar plan över det hur du ordnar hållandet av begravningsplatsen på lång sikt.

Huvudmannen för en begravningsplats ska äga fastigheten. Om huvudmannen för en begravningsplats inte äger fastigheten, ska han eller hon ha

• fått samtycke av ägaren till fastigheten att anlägga begravningsplatsen och

• sådan legorätt eller annan nyttjanderätt till fastigheten som inskrivits med främsta företräde.

Lego- eller nyttjanderätten ska avtalas på viss tid: minst 130 och högst 200 år. Den ska också omfatta hela fastighetens område.

En fastighet som används som begravningsplats får inte vara intecknad och den får inte vara föremål för andra inskrivna särskilda rättigheter än de som avses i begravningslagen. Om en fastighet som används som begravningsplats ska göras en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret om begränsning i rätten att råda över fastigheten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 16.12.2020