suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Rfv.fi | Uppsökande ungdomsarbete

  • Webbsida

Ungdomsväsendet inom regionförvaltningsverket har som uppdrag att främja uppsökande verksamhet inom ungdomsarbete och utvidga denna verksamhet på området, arrangera rådgivning och utbildning samt delta i uppföljningen.

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 15.12.2020