suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Lämnande av administrativ handräckning till en annan myndighet

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverket lämnar handräckning åt andra myndigheter då den som begär handräckning enligt en speciallagstiftning har rätt att få handräckning uttryckligen av regionförvaltningsverket.

Gör så här

Gör en fritt formulerad ansökan med motiveringar. Bifoga eventuella bilagor som behövs för handläggning av ärendet och som förtydligar ärendet. Ansökningsdokumenten skickas in till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område objektet som handräckningen gäller finns.

För vem och på vilka villkor

Regionförvaltningsverket utreder och överväger förutsättningarna för att lämna administrativ handräckning från fall till fall och enligt den ansökan den andra myndigheten lämnat in och fattar ett överklagbart beslut i ärendet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020