suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering, godkännanden och säkerhet inom områdena för trafik, transport och kommunikation.

Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation. Vi främjar trafiksystemets funktion och säkerhet samt snabbar upp utvecklingen av det digitala samhället. Vi stöder hållbar utveckling och säkerställer att alla i Finland har tillgång till trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris.

Vi har cirka 900 anställda på 15 orter i Finland. Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors.

Transport- och kommunikationsverket Traficom, ett nytt ämbetsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. Det nya verket för samman Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och vissa funktioner vid Trafikverket.

Kontaktuppgifter

E-post
Registratorskontorets e-postadress: kirjaamo(at)traficom.fi
kirjaamo@traficom.fi

Besöksadress

Gumtäktsvägen 9

00520 Helsingfors

Besöksadress

Erik Palméns plats 1

00560 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2924753-3

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003729247533
Förmedlarkod:
E204503
Telefon
Telefonväxeln
+358 295345000 
(avgiftsfritt)

Webbsida
Transport- och kommunikationsverket Traficom
www.traficom.fi/svÖppnas i ett nytt fönster.