suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Organisation

Transport- och kommunikationsverket Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering, godkännanden och säkerhet inom områdena för trafik, transport och kommunikation.

Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation. Vi främjar trafiksystemets funktion och säkerhet samt snabbar upp utvecklingen av det digitala samhället. Vi stöder hållbar utveckling och säkerställer att alla i Finland har tillgång till trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris.

Vi har cirka 900 anställda på 15 orter i Finland. Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors.

Transport- och kommunikationsverket Traficom, ett nytt ämbetsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. Det nya verket för samman Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och vissa funktioner vid Trafikverket.

Vilka tjänster kan jag få?

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Bekanta dig med organisationens servicekanaler

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.