suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Gör anmälan om ändring i betrodda tjänster

  • E-tjänst

En kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster ska informera Transport- och kommunikationsverket Traficom om alla ändringar av tillhandahållandet av dess betrodda tjänster.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 8.5.2020