suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Anmälan om adressändring för företag/samfund

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska

Företaget eller samfundet ska göra en anmälan om adressändring till Traficom om adressen som ingår i luftfartygets registeruppgifter eller adressen till innehavaren av järnvägsbehörighet ändras.

Ett företag eller samfund med anknytning till fordonets registeruppgifter behöver inte anmäla en ändring i huvudenhetens adress eller namn eftersom informationen automatiskt överförs från Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) till Traficoms register. Företaget eller samfundet ska dock göra en särskild anmälan om adress- eller namnändring när det är fråga om ett annat verksamhetsställe än huvudenheten eller om företagets eller samfundets uppgifter inte finns i FODS.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.