suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om bemyndigande av språkkontrollant

  • Utskrivbar blankett

Behörighetskraven för språkkontrollanter bestäms i luftfartsföreskriften PEL M2-91, paragraf 2.2. Skriv under blanketten och skicka den till Traficom.

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.6.2023