suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om bemyndigande av språkkontrollant

  • Utskrivbar blankett

Behörighetskraven för språkkontrollanter bestäms i luftfartsföreskriften PEL M2-91, paragraf 2.2. Skriv under blanketten och skicka den till Traficom.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 4.11.2021