suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om förflyttningstillstånd / förflyttningsförsäkring

  • Utskrivbar blankett

För tillfällig användning av fordon kan för fordonet ges ett förflyttningstillstånd och förflyttningsmärken som hör till tillståndet.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 4.11.2021