suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Dödsboets anmälan om fortsatt trafikering

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om en fysisk person som har taxitrafiktillstånd, persontrafiktillstånd eller godstrafiktillstånd avlider, får dödsboet fortsätta trafiken under högst sex månader från dödsdagen, om dödsboet inom tre månader från dödsdagen anmäler en trafikansvarig som uppfyller kraven enligt denna lag till Traficom.

Använd denna tjänst när

• Du gör dödsboets anmälan om fortsatt trafikering

Bilagor till ansökan:

M ...

Gör så här

Skicka in den utskrivna blanketten för dödsboets anmälan om fortsatt trafikering samt eventuella bilagor till Trafiksäkerhetsverket, Trafiktillstånd, PB 320, 00101 Helsingfors.


Handläggningstid

Ansökningar behandlas i den ordning de kommer in. Målet är att 90 procent av ansökningarna beträffande trafiktillstånd ska behandlas inom 10 dagar, och därefter skickas ansökan till kunden. En begäran om tilläggsutredning eller tilläggsuppgifter förlänger alltid handläggningstiden.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.6.2023