suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ett dödsbos rätt att fortsätta trafiken

  • Utskrivbar blankett

Om en fysisk person som har taxitrafiktillstånd, persontrafiktillstånd eller godstrafiktillstånd avlider, får dödsboet fortsätta trafiken under högst sex månader från dödsdagen, om dödsboet inom tre månader från dödsdagen till Traficom anmäler en trafikansvarig person som uppfyller kraven enligt denna lag. (Lag om transportservice 320/2017, avd. II 1 kap. 10 §)

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 10.1.2022