suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om inskrivning i handelsfartygsföreteckningen

  • Utskrivbar blankett

Fartygets ägare/rederiet, anhåller om att fartyget nedan införs i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007). Meningen är att fartyget under stödåret ska gå i sådan sjöfart som berättigar till stöd enligt lagen.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 2.1.2023