suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Registrering av fartyg

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Fartyg som används för finländsk handelssjöfart ska registreras. Registret förs av Transport- och kommunikationsverket Traficom och Statens ämbetsverk på Åland. Traficom för fartygsregistret i hela Finland bortsett från landskapet Åland. Statens ämbetsverk på Åland ansvarar för fartyg vars hemort är i landskapet Åland. Dessa myndigheter handlägger även ärenden gällande fartygsinteckning.

Registre ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 30.5.2022