suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om registrering av fartyg

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

Ansökan om införande i registret av finskt fartyg som används i handelssjöfart.Blanketter

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.