suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om registrering av fartyg

  • Utskrivbar blankett

Ansökan om införande i registret av finskt fartyg som används i handelssjöfart.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021