suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om ändring i historikregistret

  • Utskrivbar blankett

Anmälan om ändringar som bör införas i historikregistret. Sedan 1.7.2004 ska en fartygshistorik (Continuous Synopsis Record, CSR) föras över varje passagerarfartyg i internationell fart och varje lastfartyg med en bruttodräktighet av minst 500 i internationell fart.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 2.1.2023