suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om fi-registrarverksamhet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En fi-domännamnsregistrar ska göra en anmälan till Transport- och kommunikationsverket Traficom innan den inleder sin verksamhet. Anmälan görs på en elektronisk blankett. Traficom ska utan dröjsmål informeras om ändringar i de uppgifter som registraren har anmält. Om verksamheten läggs ned ska Traficom informeras om detta minst två veckor i förväg.

Gör så här


Tidsfrist

Anmälan ska göras innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021