suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Nummer för kortmeddelandetjänster (SMS)

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Nummer för SMS-tjänster kan ansökas om hos Transport- och kommunikationsverket Traficom. Traficom beviljar användaren endast nyttjanderätt till numret. Det beviljade numret kan användas i alla allmänna mobilnät. Användaren måste avtala med teleföretaget om användningen av numret, om tjänsterna som kopplas till numret och om öppnandet av numret.

I ansökan ska användaren ge det primära och sekundära alternativet för det sökta numret, sökandens kontaktuppgifter (kontaktpersonens namn, telefonnummer och postadress), sökandes FO-nummer och adress för faktureringen av numreringsavgiften.

För det beviljade numret för SMS-tjänster tar Traficom ut en årlig avgift som bestäms av kommunikationsministeriet.

Användaren kan säga upp sin nyttjanderätt till numret genom att skicka ett fritt formulerat meddelande om det till Traficom. Användaren måste också underrätta Traficom om ändringar i kontaktuppgifterna.

Gör så här

Nummer för SMS-tjänster kan ansökas via en elektronisk blankett

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, engelska, finska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021