suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Farkostens registeranmälan

  • Utskrivbar blankett

Blanketten kan användas för att göra första registrering av farkost, anmäla ändringar i registeruppgifterna, avregistrera en farkost, beställa en dubblett av registreringsbeviset eller ett nytt bevis i stället för ett förkommet bevis samt göra en överlåtelseanmälan. Man kan sköta ägarbyten från början till slut i Trafis e-tjänst med hjälp av elektroniskt certifikat, göra en anmälan om ändring av d ...

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 10.10.2022