suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Registrering av vattenfarkost

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Alla segel- och motorbåtar med en skrovlängd om 5,5 meter eller mer ska införas i trafik- och transportregistret. En farkost ska också registreras om motorns effekt enligt tillverkarens uppgift är minst 15 kW dvs. mer än 20 hästkrafter.

Registreringsplikten gäller också andra motordrivna farkoster såsom vattenskotrar, samt farkoster som ägs av staten och kommunerna.

Anmäl ändringar i registeruppg ...

Gör så här

Du kan kontrollera farkostens uppgifter i tjänsten Mina ärenden.

För vem och på vilka villkor

Du måste vara farkostens ägare eller innehavare. E-tjänsten krävs identifieringen och farkosten ska vara registrerat in trafik och transport register.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.12.2022