suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om provbeteckningar för farkost

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska

Blanketten kan användas för ansökan om provbeteckning för farkost. Tillverkaren, importören, försäljaren av en farkost eller dess motor eller någon annan motsvarande näringsidkare får använda en icke-registrerad farkost t.ex. vid provkörning eller säljfrämjande verksamhet, om Trafi har gett näringsidkaren en provbeteckning. En provbeteckning gäller tills vidare och den består av en bokstav och en nummerserie.Blanketter

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.