suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om certifikat för luftfartygsunderhåll enligt Del 66 (EASA-Blankett 19)

  • E-tjänst

Med blanketten ansöks om utfärdande, eller ändring eller förnyelse av certifikat för luftfartygsunderhåll enligt Del 66. För ansökan tas ut en avgift enligt Trafiksäkerhetsverkets gällande avgiftsförordning. Du kan betala på samma gång när du sköter ärendet eller senare med faktura.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.6.2023