suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om certifikat för luftfartygsunderhåll enligt Del 66 (EASA-Blankett 19)

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med blanketten ansöks om utfärdande, eller ändring eller förnyelse av certifikat för luftfartygsunderhåll enligt Del 66. För ansökan tas ut en avgift enligt Trafiksäkerhetsverkets gällande avgiftsförordning. Du kan betala på samma gång när du sköter ärendet eller senare med faktura.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 30.5.2022