suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om certifikat för luftfartygsunderhåll enligt Del 66 (EASA-Blankett 19)

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med blanketten ansöks om utfärdande, eller ändring eller förnyelse av certifikat för luftfartygsunderhåll enligt Del 66. För ansökan tas ut en avgift enligt Trafiksäkerhetsverkets gällande avgiftsförordning. Du kan betala på samma gång när du sköter ärendet eller senare med faktura.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Du kan betala på samma gång när du sköter ärendet eller senare med faktura.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 3.9.2020