suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om certifikat för luftfartygsunderhåll enligt Del 66 (EASA-Blankett 19)

  • Utskrivbar blankett

Med blanketten ansöks om utfärdande, eller ändring eller förnyelse av certifikat för luftfartygsunderhåll enligt Del 66. För ansökan tas ut en avgift enligt Trafiksäkerhetsverkets gällande avgiftsföro ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 25.5.2021