suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Mottagare av körprov

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ansökan om yrkeskvalifikation för mottagande av körprov och muntliga teoriprov i anslutning till förarexamen samt övervakning av utbildare.

Gör så här

  1. Ladda ner ansökningsblanketten.
  2. Fyll i blanketten enligt anvisningarna och skriv ut den och underteckna den.
  3. Bifoga dokumenten till ansökan.
  4. Skicka in ansökan.

Krav på dokument

Skicka kopior på följande dokument som bilaga till ansökan:

Examensbevis

Ett utdrag av studieprestationer

Ett dokument som styrker medborgarskap, till exempel utdrag ur befolkningsdatasystemet eller sidan med personuppgifter på passet

Ett dokument som visar namnändring, om ditt namn har ändrats.

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land och ansöker om erkännande av yrkeskvalifikationer som du skaffat i ett EU- eller EES-land, skickar du också in

ett intyg över yrkeskvalifikationer, om ett sådant utfärdas i det land där du har skaffat yrkeskvalifikationerna

arbetsintyg

Skicka ansökan med bilagor till Traficoms registratorskontor.

Översättningskrav

Låt översätta dokumentet till finska, svenska eller engelska om det ursprungliga dokumentet är på något annat språk än engelska, svenska eller finska. Översättningen i den aktuella språkkombinationen kan göras av en auktoriserad translator i Finland eller av en officiell translator i ursprungslandet. Även översättning till engelska av den instans som utfärdat dokumentet godkänns.

För vem och på vilka villkor

Om du har avlagt trafiklärarexamen och tillståndet har varit i kraft i minst två år och tillståndet redan har bytts ut enligt de kriterier som krävs för finländskt trafiklärartillstånd.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beslutet kostar 120 €

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 18.8.2021