suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om exportregistrering

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

Om exportregistrering ansöks från Traficom med en separat blankett för ansökan om exportregistrering. På ansökningsblanketten anges närmare vilka dokument som sökanden ska fylla i, underteckna och bifoga ansökan. Exportregistrering kan göras för ett tidigare oregistrerat fordon som överlåts i Finland och exporteras härifrån för att användas i en annan stat. Även ett avregistrerat begagnat fordon kan exportregistreras för förflyttningen.Blanketter

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.