suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om dispens

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används när redaren av tvingande skäl anhåller om dispens för en person till en befattning där personens behörighet inte är tillräcklig

Blankett

Ansökan om dispens
Blankett ID: MU6205

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 14.11.2019