suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om dispens

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används när redaren av tvingande skäl anhåller om dispens för en person till en befattning där personens behörighet inte är tillräcklig

Blankett

Blankett ID: MU6205

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 4.9.2020