suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om dispens

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används när redaren av tvingande skäl anhåller om dispens för en person till en befattning där personens behörighet inte är tillräcklig

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.8.2022