suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Anmälan om kränkning av informationssäkerhet (CERT-FI incidentrapport)

  • E-tjänst

Privatpersoner, företag och organisationer kan använda en blankett för att göra en anmälan till Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket om informationssäkerhetskränkningar de blivit utsatta för ...

Läs mer

Betjäningstider

Öppet 24/7
Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 4.9.2020