suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Anmälan om informationssäkerhetsincidenter i anslutning till el- eller naturgasnätet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Eldistributionsnätsinnehavare, högspänningsdistributionsnätsinnehavare, stamnätsinnehavare och innehavare av överföringsnät för naturgas ska underrätta Energimyndigheten om betydande störningar i informationssäkerheten.

Nätinnehavarna ska utan dröjsmål underrätta Energimyndigheten om sådana informationssäkerhetsstörningar i kommunikationsnäten eller informationssystemen som kan leda till avbrott i eldistributionen eller överföringen av naturgas.

Gör så här

Gör en informationssäkerhetsanmälan på den elektroniska anmälningsblanketten. En anmälan som gjorts på anmälningsblanketten skickas till Energimyndigheten.

På anmälningsblanketten är det också möjligt att skicka en anmälan till Cybersäkerhetscentret, som ger stöd för att lösa problemet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

En informationssäkerhetsincident ska anmälas utan dröjsmål.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEnergimyndigheten
Ansvarig för tjänstenEnergimyndigheten
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 18.2.2021