suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Energimyndigheten

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Vi verkställer den finländska och europeiska energi- och klimatpolitiken. Vårt mål är att främja ett kostnadseffektivt genomförande av klimatmålen och effektiv verksamhet på energimarknaden.

Kontaktuppgifter

E-post
kirjaamo@energiavirasto.fi

Besöksadress
Fågelviksgränden 2A
00530 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 1738354-6

Telefon
Växel
+358 295050000 
(lna/msa)

Webbsida
Energimyndighetens webbplats
energiavirasto.fi/sv/framsida

Postadress
Fågelviksgränden 2 A
00530 Helsingfors