suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Energimyndigheten

Organisation

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Vi verkställer den finländska och europeiska energi- och klimatpolitiken. Vårt mål är att främja ett kostnadseffektivt genomförande av klimatmålen och effektiv verksamhet på energimarknaden.

Vilka tjänster kan jag få?

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Bekanta dig med organisationens servicekanaler

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.