suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Ansökan om att bli kontrollör av produktionsstöd

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Energimyndigheten godkänner de organisationer som kontrollerar stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Behörigheten hos kontrollören av produktionsstödet bedöms av FINAS, som fungerar som den ackrediteringsenhet som krävs enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor.

Gör så här

Ansökan om att bli kontrollör av produktionsstödet görs i ärendehanteringssystemet SATU.

 • Lämna in ansökan om godkännande till Energimyndigheten via SATU-systemet
 • Ansök om bedömning av behörigheten hos FINAS

Energimyndigheten godkänner först kontrollören tillfälligt för viss tid. När FINAS har gett kontrollören ett utlåtande eller ett ackrediteringsbeslut

 • lämna in utlåtandet eller ackrediteringsbeslutet till Energimyndigheten som komplettering till ansökan om godkännande via SATU-systemet
 • Energimyndigheten fattar beslut om godkännande av kontrollör och skickar information om detta per e-post samt skickar beslutet om godkännande till kontrollören per post.
Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Den organisation som ansöker om produktionsstöd ska uppfylla följande villkor:

 • oberoende i kontrolluppgifter av produktionsstöd
 • tillräckligt med yrkeskunnig och oberoende personal för kontrolluppgifter
 • egen utrustning, egna redskap och system som verksamheten förutsätter
 • har med beaktande av verksamhetens art och omfattning en tillräcklig ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande arrangemang som kan anses vara tillräckligt

För att uträtta ärenden i SATU-systemet krävs att

 • den verifierande organisationen befullmäktigar en eller flera av sina representanter att använda systemet med en kontrollörsfullmakt. För varje person som ska befullmäktigas skickas en egen fullmaktsblankett. Blanketten fås på begäran på adressen tuotutuki@energiavirasto.fi.
 • Den kontrollerande organisationen fyller i och lämnar in grunddatablanketten för kontrollör till Energimyndigheten.

Undertecknade blanketter skickas per post till Energimyndigheten.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 18.2.2021