suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Registratorskontoret

  • Serviceställe

Energimyndighetens registratorskontor ansvarar för att ta emot och registrera handlingar som kommer till myndigheten för behandling.

Registratorskontoret tar emot begäranden om uppgifter och handlingar.

Du kan uträtta ärenden med registratorskontoret per e-post, telefon eller post.

Besöksadress

Fågelviksgränden 2 A
00530 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

Fågelviksgränden 2 A
00530 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 8.6.2022