suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Fastställande av att en frivillig distributör omfattas av distributionsskyldigheten

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Distributörer av drivmedel är skyldiga att leverera hållbara förnybara bränslen till konsumtion. Syftet med distributionsskyldigheten är att främja användningen av hållbara förnybara bränslen för att motorbensin, dieselolja och naturgas ska kunna ersättas i trafiken.

Distributörer som inte når upp till tillämpningsgränsen för distributionsskyldigheten kan frivilligt ansöka om att omfattas av dist ...

Gör så här

Gör så här

 1. Fyll i blanketten "Blankett för begäran om fastställande av att omfattas av distributionsskyldigheten".
 2. Skicka blanketten i pdf-format per e-post till Energimyndighetens registratorskontor.

Frågor kan skickas till kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi

För vem och på vilka villkor

Distributörer av flytande bränslen som under ett kalenderår levererar minst 100 000 liter men högst en miljon liter

 • motorbensin
 • dieselolja
 • biodrivmedel och
 • förnybara flytande drivmedel av icke-biologiskt ursprung

samt

distributörer av gasformiga drivmedel som under ett kalenderår levererar minst 1 gigawattimme men högst 9 gigawattimmar

 • naturgas
 • biogas och
 • förnybara gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung.

Tidsfrist

Begäran om fastställande ska göras senast tre månader före ingången av det kalenderår då distributören önskar bli omfattad av distributionsskyldigheten.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 4.5.2023