suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Tillstånd att ordna certifierad installatörsutbildning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Organisationer som erbjuder utbildning för certifierad installatör enligt RES-direktivet (Europeiska unionens direktiv om förnybar energi) ska ansöka om tillstånd att ordna utbildning hos Energimyndigheten.

Energimyndigheten fastställer kompetensområden för utbildaren där utbildaren kan ge personer som installerar system som använder förnybar energi yrkesinriktad tilläggsutbildning och uppdaterin ...

Gör så här

Fyll i ansökan om godkännande av RES-utbildare och skicka den till Energimyndigheten.

Frågor och begäran om anslutning till e-postlistan för RES-utbildare kan skickas till adressen res-koulutujat@energiavirasto.fi.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

En organisation som ansöker om att bli RES-utbildare ska ha tillräckligt med undervisningspersonal och lokaler som lämpar sig för undervisning samt nödvändig teknisk utrustning och utrustning för varje kompetensområde som ansökan gäller.


Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 29.1.2021