suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Inlämning av elnätsinnehavarens beredskapsplan

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Elnätsinnehavaren ska göra upp en beredskapsplan enligt vilken nätinnehavaren förbereder sig på störningar i nätet, regleringsåtgärder som störningarna i eltillförseln förutsätter samt på de undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen.

Energimyndigheten har utarbetat anvisningar och modeller som stöd för nätinnehavarnas beredskap i händelse av störningar i de normala förhållandena eller un ...

Gör så här

Gör upp en beredskapsplan enligt anvisningarna för beredskapsplanering. Du kan använda Energimyndighetens mall för utarbetandet av planen.

Beredskapsplanen ska innehålla:

  • En fritt formulerad beredskapsplan enligt vilken nätinnehavaren förbereder sig på störningar i nätet under normala förhållanden
  • En fritt formulerad beredskapsplan enligt vilken nätinnehavaren förbereder sig på sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen
  • Verktyget SÄHKÖKOTKA där nätinnehavaren har bedömt sin beredskapsnivå inom olika delområden utifrån förberedelseplanen och beredskapsplanen. I verktyget anges utvecklingsmål för följande treårsperiod. Verktyget kan laddas ner från Försörjningsberedskapscentralens extranet.

Skicka beredskapsplanen till Energimyndighetens registratorskontor antingen per e-post med krypterad e-post eller som rekommenderat brev.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Tidsfrist

Beredskapsplanerna ska lämnas in före utgången av juni med tre års mellanrum från och med 2019.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 29.1.2021