suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Inlämning av utredningen om hållbarhetskriterier

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Genom hållbarhetskriteriutredningen övervakas hållbarheten hos de råvaror som används av verksamhetsutövare som levererar eller tillverkar biodrivmedel och flytande biobränslen. En verksamhetsutövare som har ett hållbarhetssystem ska årligen lämna in en utredning om hållbarhetskriterier.

I hållbarhetskriteriutredningen ska verksamhetsutövaren uppge uppgifter om råvarorna i de partier med biodrivmedel och flytande biobränslen som överlåtits till konsumtion, de mängder biodrivmedel och flytande biobränslen som ingår i partierna som överlåtits till konsumtion samt uppgifter om hur hållbarhetskriterierna uppfylls. Till hållbarhetskriteriutredningen ska bifogas en kopia av kontrollörens inspektionsberättelse eller motsvarande uppgifter om granskningen.

Gör så här

  1. Fyll i de nödvändiga uppgifterna i den färdiga Excel-mallen för hållbarhetskriterieutredningen. Om du använder en egen Excel-tabell ska du se till att uppgifterna i tabellen har sammanställts enligt Energimyndighetens anvisningar och mall. Tabellen får inte låsas eller skyddas med lösenord, utan de begärda uppgifterna ska kunna kopieras från tabellen.
  2. Skaffa ett kontrollörsutlåtande av en kontrollör som verifierat att hållbarhetssystemet uppfyller kraven.
  3. Skicka hållbarhetskriteriutredningen per e-post till Energimyndighetens registratorskontor.

Eventuella frågor och anmälan till sändlistan för hållbarhetskriterier kan skickas till adressen kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi.


Tidsfrist

Utredningen om hållbarhetskriterierna ska lämnas in till Energimyndigheten före utgången av mars året därpå.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEnergimyndigheten
Ansvarig för tjänstenEnergimyndigheten
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 18.2.2021