suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Ansökan om förhandsbesked enligt lagen om distributionsskyldighet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Energimyndigheten kan på basen av ansökan ge förhandsbesked om huruvida en råvara som används vid produktion eller tillverkning av biodrivmedel eller flytande biobränslen är en råvara som avses i 5 § i lagen om distributionsskyldighet, dvs. om råvaran är en råvara som ska dubbelräknas, en råvara enligt grandfathering-klausulen eller om det är fråga om en råvara enligt gränsen på 7 procentenheter i ...

Gör så här

Formulera en ansökan på Energimyndighetens blankettmall enligt anvisningarna i processanvisningen och lämna in den jämte eventuella bilagor till Energimyndigheten på adressen kirjaamo@energiavirasto.fi

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Enligt lagen om distributionsskyldighet kan förhandsbesked sökas av instanser som är något av följande:

  • distributionsskyldiga enligt lagen om främjande av biobränslen i trafiken
  • skattskyldiga enligt lagen om accis på flytande bränslen
  • verksamhetsutövare enligt lagen om utsläppshandel eller luftfartygsoperatörer enligt lagen om utsläppshandel inom luftfart
  • statsunderstödstagare vars beslut om understöd innehåller bestämmelser om påvisande av hållbarhet

Giltighetstid

Beslutet gäller tills vidare.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 21.1.2022