suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Anmäl dig som LNG-aktör

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Företag som äger en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska meddela vem som är innehavare av respektive anläggning till Energimyndigheten.

Energimyndigheten utser på basis av anmälan verksamhetsutövaren till innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas, om verksamhetsutövaren bedriver den verksamhet som uppgetts.

Gör så här

I den fritt formulerade anmälan ska du uppge den sökandes namn, FO-nummer och exakta adressuppgifter till terminalen.

Skicka i första hand in anmälan per e-post till Energimyndighetens registratorskontor.

För vem och på vilka villkor

En fysisk eller juridisk person som kondenserar naturgas eller importerar, lossar och återförgasar kondenserad naturgas och som ansvarar för driften av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas är innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas


Tidsfrist

Anmälan ska göras minst sex månader innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

För viss tid, högst tio (10) år

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 18.2.2021