suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Elnätstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

För elnätsverksamhet behövs elnätstillstånd om elnätet finns i fastigheter som innehas av flera olika aktörer. Om elnätet används för en fastighets eller fastighetsgrupps interna elleverans behövs inget elnätstillstånd. Elnätstillstånd kan inte överföras på någon annan.

Elnätstillstånd för distributionsnätsinnehavare behövs för elnätsverksamhet i distributionsnät eller högspänningsdistributionsnä ...

Gör så här

  1. Fyll i ansökningsblanketten för elnätstillstånd elektroniskt.
  2. Skriv ut ansökningsblanketten och underteckna ansökan för hand. Om du ansöker om elnätstillstånd för distributionsnätsinnehavare, skriv också ut försäkringsbilagorna och underteckna dem för hand.
  3. Bifoga de utredningar och bilagor till ansökan som nämns på blanketten.
  4. Skicka i första hand ansökan med bilagor per e-post till Energimyndighetens registratorskontor. Du kan också skicka ansökan med bilagor per post till Energimyndigheten.
Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 27.8.2021