suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Elnätstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

För elnätsverksamhet behövs elnätstillstånd om elnätet finns i fastigheter som innehas av flera olika aktörer. Om elnätet används för en fastighets eller fastighetsgrupps interna elleverans behövs inget elnätstillstånd. Elnätstillstånd kan inte överföras på någon annan.

Elnätstillstånd för distributionsnätsinnehavare behövs för elnätsverksamhet i distributionsnät eller högspänningsdistributionsnät. Elnätstillstånd för slutna distributionsnät söks med en separat ansökningsblankett för elnätstillstånd för slutna distributionsnät. I stamnätet får elnätsverksamhet bedrivas med stamnätsinnehavarens elnätstillstånd.

Gör så här

  1. Fyll i ansökningsblanketten för elnätstillstånd elektroniskt.
  2. Skriv ut ansökningsblanketten och underteckna ansökan för hand. Om du ansöker om elnätstillstånd för distributionsnätsinnehavare, skriv också ut försäkringsbilagorna och underteckna dem för hand.
  3. Bifoga de utredningar och bilagor till ansökan som nämns på blanketten.
  4. Skicka i första hand ansökan med bilagor per e-post till Energimyndighetens registratorskontor. Du kan också skicka ansökan med bilagor per post till Energimyndigheten.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEnergimyndigheten
Ansvarig för tjänstenEnergimyndigheten
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 27.8.2021