suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Säkerställande av värmens och kylningens ursprung

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Den som säljer värme och kylning ska verifiera ursprunget för den energi som används, om han eller hon säljer värme och kylning som producerats med förnybara energikällor, eller spillvärme eller spillkyla.

Även producenter och användare av värme ska på vissa villkor verifiera ursprunget för värme och kylning eller spill som de säljer eller använder från förnybara energikällor.

Ursprunget verifie ...

Gör så här

Ansök om att bli kontoinnehavare av ursprungsregistret för värme eller kylning genom att lämna in en ansökningsblankett.

Anmäl med blanketten

  • uppgifter om det bolag som söker till registret
  • kontaktpersonens uppgifter

Skicka den undertecknade ansökan i första hand i pdf-format till Energimyndighetens registratorskontor. Du kan också posta en utskriven och undertecknad blankett.

För vem och på vilka villkor

Certifiering av värmens och kylningens ursprung gäller

  • värme- eller kylningsproducent som meddelar uppgifter om ursprunget för den värme och kylning som han eller hon använder i annan affärsverksamhet än sådan som hänför sig till försäljning av värme och kylning
  • försäljare som säljer värme eller kylning från förnybara energikällor eller spillvärme eller spillkyla till värme- och kylningsanvändare,
  • användare som i sin marknadsföring meddelar att den värme och kylning de använder har producerats med förnybara energikällor, spillvärme eller spillkyla.

Giltighetstid

Tills vidare

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 4.5.2023