suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Anmälan om drivmedel som frisläppts för konsumtion

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Drivmedelsleverantören ska årligen minska växthusgasutsläppen under hela livscykeln från drivmedel som frisläpps för konsumtion.

Drivmedelsleverantörerna ska årligen meddela Energimyndigheten uppgifter om de drivmedel de överlåtit till konsumtion.

Gör så här

  1. Fyll i de nödvändiga uppgifterna i den färdiga Excel-mallen. Tabellen får inte låsas eller skyddas med lösenord, utan de begärda uppgifterna ska kunna kopieras från tabellen.
  2. Fyll dessutom i blanketten "Drivmedelsleverantörens anmälan om drivmedel som frisläppts för konsumtion under kalenderåret”.
  3. Skicka blanketten och Excel-tabellen per e-post till Energimyndighetens registratorskontor.

Frågor och anmälningar till e-postlistan för växthusgaslagen (170/2018) kan skickas till adressen kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

En drivmedelsleverantör som under ett kalenderår överlåter över en miljon liter flytande drivmedel till konsumtion eller en mängd gasformiga drivmedel med motsvarande energiinnehåll.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 21.1.2022