suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Ansökan om förhandsbesked enligt hållbarhetslagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Energimyndigheten kan utgående från ansökan ge förhandsbesked om huruvida en råvara som används vid produktion eller tillverkning av biodrivmedel eller flytande biobränslen ska betraktas som avfall, restprodukt, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin vid tillämpning av lagen om punktskatt på flytande bränslen.

På biobränslen som producerats av avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin tillämpas vid punktbeskattningen av bränslen den lägre skatteklassen, dvs. den så kallade skatteklassen T.

Gör så här

Gör din ansökan på Energimyndighetens blankettmall enligt anvisningarna i processanvisningen och skicka in den, jämte eventuella bilagor, per e-post till Energimyndighetens registratorskontor.

För vem och på vilka villkor

Förhandsbesked kan enligt hållbarhetslagen sökas av en verksamhetsutövare som är något av följande:

- distributionsskyldig enligt lagen om främjande av biodrivmedel i trafiken

- skattskyldig enligt lagen om punktskatt på flytande bränslen

- verksamhetsutövare enligt lagen om utsläppshandel eller luftfartygsoperatör enligt lagen om utsläppshandel inom luftfart

- statsunderstödstagare vars beslut om understöd innehåller bestämmelser om påvisande av hållbarhet

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Beslutet gäller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEnergimyndigheten
Ansvarig för tjänstenEnergimyndigheten
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 18.2.2021