suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Ansökan om förhandsbesked enligt hållbarhetslagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Energimyndigheten kan utgående från ansökan ge förhandsbesked om huruvida en råvara som används vid produktion eller tillverkning av biodrivmedel eller flytande biobränslen ska betraktas som avfall, restprodukt, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin vid tillämpning av lagen om punktskatt på flytande bränslen.

På biobränslen som producerats av avfall ...

Gör så här

Gör din ansökan på Energimyndighetens blankettmall enligt anvisningarna i processanvisningen och skicka in den, jämte eventuella bilagor, per e-post till Energimyndighetens registratorskontor.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Förhandsbesked kan enligt hållbarhetslagen sökas av en verksamhetsutövare som är något av följande:

- distributionsskyldig enligt lagen om främjande av biodrivmedel i trafiken

- skattskyldig enligt lagen om punktskatt på flytande bränslen

- verksamhetsutövare enligt lagen om utsläppshandel eller luftfartygsoperatör enligt lagen om utsläppshandel inom luftfart

- statsunderstödstagare vars beslut om understöd innehåller bestämmelser om påvisande av hållbarhet


Giltighetstid

Beslutet gäller tills vidare.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 18.2.2021