suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Fastställande av el- och naturgasnätsinnehavarnas villkor

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

El- och naturgasnätsinnehavarna ska hos Energimyndigheten ansöka om fastställande av överföringstjänstens och anslutningstjänstens villkor samt på metoderna för fastställande av de avgifter som tas ut för anslutningen innan de tas i bruk.

Villkor som ska fastställas är till exempel:

  • Nättjänstvillkor för distributionsnät
  • Nättjänstvillkor för elproduktion
  • Nättjänstvillkor för högspänningsdistributionsnät
  • Anslutningsvillkor för distributionsnät
  • Anslutningsvillkor för elproduktion
  • Anslutningsvillkor för högspänningsdistributionsnät

Finsk Energiindustri rf publicerar de allmänna villkoren för branschens överförings- och anslutningstjänster. Nätinnehavaren kan ansöka om en bekräftelse av ibruktagandet hos Energimyndigheten.

Nätinnehavaren kan också ansöka om bekräftelse på sina egna villkor hos Energimyndigheten.

Gör så här

Fastställande av de villkor som Finsk Energiindustri rf rekommenderar:

Ansök om fastställande genom att skicka en fritt formulerad ansökan om fastställande per e-post till Energimyndighetens registratorskontor.

Fastställande av egna villkor:

Ansök om fastställelse genom att skicka en fritt formulerad begäran om fastställande samt villkoren som ska fastställas per e-post till Energimyndighetens registratorskontor.

För vem och på vilka villkor

Bestämmelser om kraven på nätinnehavarens villkor finns i 12 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

Villkoren ska fastställas innan de tas i bruk.

Handläggningstid

De villkor som Finsk Energiindustri rf rekommenderar kan vanligtvis fastställas snabbt, eftersom Energimyndigheten i förväg har bedömt att villkoren är lagenliga. Det tar längre tid att utreda om nätinnehavarnas egna villkor och anslutningsavgiftsprinciper är lagenliga.

Giltighetstid

Villkoren fastställs i princip så att de gäller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEnergimyndigheten
Ansvarig för tjänstenEnergimyndigheten
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 18.2.2021