suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Kostnadsnyttoanalys och anmälan om den enligt energieffektivitetslagen

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Verksamhetsutövaren ska göra en kostnadsnyttoanalys av byggandet av kraftvärmeverk och utnyttjande av överskottsvärme från industrin när man planerar att bygga eller uppgradera en anläggning eller ett nät med en total effekt på mer än 20 MW. Det finns minimikrav för analysens innehåll och en anmälan som innehåller dem ska lämnas till Energimyndigheten.

I kostnadsnyttoanalysen granskas i planerin ...

Gör så här

Kontrollera att skyldigheten gäller ditt projekt. Gör en kostnadsnyttoanalys.

Lämna in anmälan om att analysen gjorts och bifoga verksamhetsutövarens handelsregisterutdrag per e-post till Energimyndighetens registratorskontor.

Anmälan ska innehålla

 1. Företagets (verksamhetsutövarens) namn och adress samt kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress
 2. Företags- och organisationsnummer
 3. Uppgift om projektets läge
 4. Centrala uppgifter om kostnadsnyttoanalysen och ett motiverat alternativ för genomförandet av analysen
 5. Uppgift om avsikten att driva en energiproduktionsanläggning som ett kraftvärmeverk eller att utnyttja överskottsvärme från industrin och, om det inte kommer att genomföras, motiveringar till det.
 6. Tidpunkten för genomförande av projektet

Mer information finns på Energimyndighetens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Skyldigheten att göra en kostnadsnyttoanalys gäller anläggningar med en bränsleeffekt på mer än 20 MW och situationer där verksamhetsutövaren planerar:

 • byggande eller omfattande uppgradering av en termisk elproduktionsanläggning
 • byggande eller omfattande uppgradering av en industrianläggning
 • byggande av nät för fjärrvärme och fjärrkyla eller anslutning av en ny energiproduktionsanläggning till ett nät för fjärrvärme eller fjärrkyla

Uppgraderingen anses vara omfattande när dess kostnader överstiger 50% av investeringskostnaderna för en nya motsvarande enhet.


Tidsfrist

Anmälan ska göras innan byggnads- eller förnyelsearbetet inleds.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 18.2.2021