suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Anmälan om villkor och priser för nättjänster för naturgas

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Naturgasnätinnehavaren ska informera Energimyndigheten föräljningspriserna för naturgasöverföring och försäljningsvillkoren för nättjänster.

Gör så här

Överlämna uppgifterna om försäljningspriserna för nättjänsterna för naturgas genom att mata in dem i Energimyndighetens prisjämförelsesystem för el.

Skicka försäljningsvillkoren för nättjänsterna per e-post eller post till Energimyndighetens registratorskontor.

För vem och på vilka villkor

Användningen av systemet för prisjämförelse av el förutsätter att man ansöker om användarrätt hos Energimyndigheten. Skicka den ifyllda och undertecknade ansökan om användarrätt per e-post eller post till Energimyndighetens registratorskontor.


Tidsfrist

Försäljningspriserna och försäljningsvillkoren ska anmälas innan de tas i bruk.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 11.3.2021