suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Anmälan om ibruktagande och ändring av kraftverk

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Ibruktagande eller ändring av kraftverk med minst en megavoltampere ska anmälas till Energimyndigheten. Ange uppgifterna

 • om byggplanen för kraftverket
 • av effekthöjningsbeslutet och
 • om ibruktagande

samt

 • om långvarig eller permanent nedläggning av ett kraftverk

Gör så här

Anmäl ibruktagandet eller ändringar av kraftverk med en anmälningsblankett. Anmälan ska innehålla uppgifter om

 • kraftverkets innehavare och ägare
 • kraftverkets effekt och energikällor samt de viktigaste tekniska egenskaperna
 • tidpunkten för ibruktagandet av kraftverket eller dess effekthöjning
 • det är fråga om en minst ett år lång eller permanent nedläggning av kraftverket eller en bestående minskning av kraftverkets effekt, från den planerade tidpunkten för genomförandet av åtgärden

Närmare anvisningar finns på blanketten.

Skicka i första hand blanketten per e-post till Energimyndighetens registratorskontor. Du kan också skicka in anmälan per post. Om du ska grunda en produktionsanläggning för förnybar energi kan du göra anmälan i tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Anmälningsskyldigheten gäller innehavare av kraftverk vars eleffekt är minst en megavoltampere.


Tidsfrist

Ett beslut om byggande av ett kraftverk eller en effekthöjning ska meddelas inom en månad från beslutet. Om kraftverket tas i bruk eller om kraftverkets effekthöjning tas i bruk ska detta meddelas inom en månad efter att anläggningen eller höjningen tagits i bruk. Kraftverkets nedläggning eller kraftverkets bestående effektminskning ska meddelas inom 1 månad från det att beslutet fattades, dock minst 6 månader före den planerade tidpunkten för genomförandet av åtgärden.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 27.8.2021