suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Inlämning av naturgasnätsinnehavarens beredskapsplan

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Naturgasnätsinnehavaren ska göra upp en beredskapsplan enligt vilken nätinnehavaren förbereder sig på störningar i nätet, regleringsåtgärder som störningar i tillgången på naturgas förutsätter samt på undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen.

Energimyndigheten har utarbetat anvisningar som stöd för nätinnehavarnas beredskap samt modeller för störningar under normala förhållanden och för ...

Gör så här

Gör upp en beredskapsplan enligt anvisningarna för beredskapsplanering. Du kan använda Energimyndighetens mall för utarbetandet av planen. Beredskapsplanen ska innehålla:

  • En fritt formulerad beredskapsplan enligt vilken nätinnehavaren förbereder sig på störningar i nätet under normala förhållanden
  • En fritt formulerad beredskapsplan enligt vilken nätinnehavaren förbereder sig för de undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen

Skicka beredskapsplanen till Energimyndighetens registratorskontor antingen per krypterad e-post eller som rekommenderat brev.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Tidsfrist

Beredskapsplanerna ska lämnas in före utgången av juni med fem års mellanrum från och med år 2019.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 29.1.2021