suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Ärendehanteringssystemet SATU

  • E-tjänst

I Energimyndighetens SATU-system behandlas ärenden som gäller produktionsstöd för el som producerats med förnybara energikällor samt kompensationsstöd för utsläppshandeln.

Elproducenter som ansöker om produktionsstöd gör ansökningar som gäller ansökan till stödsystemet och beviljande av stöd via ärendehanteringssystemet. Kontrollörer utför verifieringen av ansökningarna i SATU-systemet.

Verksam ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 11.1.2021