suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Frivilliga energisyner

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Frivilliga, understödda Motiva-energisyner är övergripande kartläggningar av energianvändningen och möjligheterna att spara energi riktade till små och medelstora företag samt kommuner.

Arbets- och näringsministeriet stöder de små och medelstora företagens samt kommunernas frivilliga energisyner. Ett villkor för att stöd ska beviljas är att anvisningarna för genomförande och rapportering för de olika energisynemodellerna följs och att de syneförrättare som Motiva har godkänt används.

Gör så här

  1. Bekanta dig med anvisningarna för energisyner och olika energisynemodeller på Motivas webbplats
  2. Välj syneobjekt
  3. Välj syneförrättare som Motiva har auktoriserat. Syneförrättarna kan vara från den egna organisationen eller utomstående.
  4. Ansök om stöd via Business Finlands e-tjänst. Om du ansöker om stöd får synen inte inledas innan stödansökan gjorts.
  5. Utför energisynen enligt anvisningarna
  6. Gör utbetalningsansökan via Business Finlands e-tjänst
  7. Genomför energisparåtgärderna som framkom i energisynen.

Närmare anvisningar om energisyner finns på Motivas webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMotiva
Ansvarig för tjänstenEnergimyndigheten
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 6.5.2021